K dispozici denně od 8:00 do 16:00

Naše služby

Zpracování účetnictví

Zajistíme správné účtování a archivaci všech dokladů. Účtování provádíme po domluvě s vámi tak, aby dávalo smysl a bylo z něj možné vyčíst potřebné ekonomické informace - účtování na střediska, zakázky. Zpracujeme účetní závěrku. Vyplníme všechny druhy daňových přiznání (DPH, kontrolní i souhrnné hlášení, daň z příjmu fyzických i právnických osob, silniční daň apod.). Pomůžeme vám nebo vyplníme za vás (měsíční, čtvrtletní, roční) výkazy pro statistický úřad i hlášení pro intrastat. Pomůžeme s přípravou žádostí o bankovní úvěr i finanční leasing. V případě vašeho zájmu je pro nás samozřejmé i pravidelné reportování ekonomických výsledků či jiných ukazatelů, o které budete mít zájem.

Daňová evidence

Vypracujeme evidenci příjmů a výdajů, přehledy o majetku a závazcích. Připravíme daňová přiznání. Připomeneme případné plnění daňových závazků. Předložíme evidenci pohledávek před či po splatnosti. 

Daňové poradenství

Nabízíme pravidelné i jednorázové daňové poradenství. Poradíme vám, jak zpracovat nebo zpracujeme za vás daňová přiznání a kontrolní či souhrnná hlášení. Zastoupíme vás v daňovém řízení včetně podávání opravných prostředků. Navrhneme řešení a možnosti pro optimalizaci Vaši daňové povinnosti.