S ČÍM VÁM UMÍME POMOCT

Potřebujete vést ÚČETNICTVÍ nebo kompletní daňovou evidenci?

Máte povinnost podávat přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení a raději jej necháte zpracovat odborníkovi?

Máte zaměstnance a nechcete každý měsíc řešit administrativu v rámci zpracování mezd?

Trápí Vás otázka přenesené daňové povinnosti?  

Rozjeli jste zahraniční obchod?

Neváhejte a ozvěte se nám!


Účetnictví i daňová evidence od A do Z

Zajistíme správné účtování a archivaci všech dokladů. Účtování provádíme po domluvě s vámi tak, aby dávalo smysl a bylo z něj možné vyčíst potřebné ekonomické informace - účtování na střediska, zakázky. Zpracujeme účetní závěrku. Vyplníme všechny druhy daňových přiznání (DPH, kontrolní i souhrnné hlášení, daň z příjmu fyzických i právnických osob, silniční daň apod.). Pomůžeme vám nebo vyplníme za vás (měsíční, čtvrtletní, roční) výkazy pro statistický úřad i hlášení pro intrastat. Pomůžeme s přípravou žádostí o bankovní úvěr i finanční leasing. V případě vašeho zájmu je pro nás samozřejmé i pravidelné reportování ekonomických výsledků či jiných ukazatelů, o které budete mít zájem.

Vypracujeme evidenci příjmů a výdajů, přehledy o majetku a závazcích. Připravíme daňová přiznání. Připomeneme případné plnění daňových závazků. Předložíme evidenci pohledávek před či po splatnosti.  

Daňové poradenství

Zajišťujeme pro Vás průběžné i jednorázové daňové poradenství včetně zpracování veškerých daňových přiznání, souhrnných či kontrolních hlášení. Pro správné vykázání daní je však dobré spolupracovat 

Zpracování mezd a  personalistika

Mzdy jsou klíčovou problematikou pro podniky i drobné podnikatele, ale mít na paměti veškeré aktuální právní předpisy může být náročné. Věnujte se raději své podnikatelské činnosti a mzdovou agendu nechte na náš expertní tým. Ten Vám bude vždy k dispozici a poradí si se všemi záludnostmi mzdové problematiky.

Umíme zajistit veškerou administrativu týkající se Vašich zaměstnanců (personalistiku). Vyhotovíme pro vás pracovní smlouvy i mzdové výměry, zpracujeme mzdy i měsíční přehledy pro ČSSZ a ZP a vše potřebné zašleme na příslušné úřady. Samozřejmostí je přihlašování a odhlašování zaměstnanců na příslušných místech. Uděláme roční zúčtovaní daní. Vystavíme potvrzení o zdanitelných příjmech, zápočtové listy. Zkrátka nabízíme kompletní personální a mzdové služby a poradenství.